est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


IATA
Maailm - ICAO ja Euroopa - ECAC
INCOTERMS
Erialast lugemist
-   Lennueelne julgestus I
-   Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?
-   Kapitalikulud – tarneahela varjatud kulud
-   IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd
-   Logistikamaailm on pöördelises arengus
-   Laoteenusest
KKK
Avaleht Abiinfo Erialast lugemist Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?
Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?

Tänapäevases ärikeskkonnas on olulisteks edu loovateks märksõnadeks spetsialiseerumine põhitegevusele, kõrvaltegevuste sisseostmine ning maksimaalne infotehnoloogiliste võimaluste ärakasutamine.

Logistika ehk kaupade ja kaubavooga kaasneva informatsiooni- ning rahavoogude efektiivne juhtimine tootjalt lõpptarbijani loob kaubandus- ja tööstusettevõtetele hulgaliselt võimalusi oma toodete ja teenuste konkurentsivõime parandamiseks. Seega hästi korraldatud ja hallatud logistika- ja tarkvarasüsteem loob olulise konkurentsieelise ja eelduse ettevõtte pikaajaliseks arenguks.

Infotehnoloogia areng viimastel aastatel on olnud väga kiire, mis pakub uusi võimalusi ja väljakutseid kaupade, informatsiooni ja rahavoogude kiiremaks, täpsemaks ja efektiivsemaks juhtimiseks. Märksõnadeks tulevikus saavad olema ühtsed standardiseeritud andmevahetussüsteemid ning andmete tsentraliseeritud haldamine.

AS CARGO HANDLING on logistikaalal tegutsev ettevõte ning OÜ KMA on hulgiladude spetsiaaltarkvara Ladu20 tootja ning haldaja. Alates 2001. aastast pakub AS CARGO HANDLING kõigile kaubanduse- ja tootmisega tegelevatele ettevõtetele kompleksteenust – rahvusvahelist transporti, tolliteenuseid, kaupade käsitlemist ja ladustamist, jaotust ning OÜ KMA poolt pakutavat tarkvaralahendust Ladu20.

Antud skeem kujutab tellimuse edastamist interneti teel, kuid tellimus on võimalik loomulikult edastada ka näiteks faksiga, telefonitsi või standartsete elektrooniliste sõnumitena (EDI kujul) otse hulgifirma finantsprogrammist. Sel juhul tuleb süsteem ka vastavalt häälestada. Tarkvara seisukohalt on mõlemad variandid aktsepteeritavad. Ladu 20 võimaldab hallata informatsiooni alates ostutellimusest tarnijale kuni kaupade kohaletoimetamiseni lõppkasutajale.

Tüüpiline kaupade tarneahel tootjalt lõplikule toote kasutajale koosneb üldjuhul järgmistest osapooltest: tootja ® hulgimüüja ® jaemüüja ®lõplik kauba kasutaja. Andmebaase ühildades on võimalik oluliselt kulusi kokku hoida nii ostu- kui ka müügitellimusi vormistades ja vastu võttes.

Heaks näiteks efektiivsemast, odavamast ning kliendisõbralikumast logistilisest lahendusest, kus on spetsialiseerutud põhitegevusele ja ühildatud ettevõtete andmebaasid, oleks Eestis asuva hulgifirma, logistikafirma ja tarkvarafirma koostöö, kus hulgifirma tegeleb ainult kaupade müügiga.

Logistikafirma haldab järgmiseid operatsioone:

 • kaupade transport välisriikidest logistikafirma lattu
 • tollimine;saabunud kaupade kontroll ja arvele võtmine; kaupade ladustamine
 • kaupade komplekteerimine väljastamiseks; kaupade kohaletoimetamine
 • tagastamisele kuuluvate kaupade transport lattu, koguseline kontroll, teistkordseks müügiks ettevalmistus.

Tarkvarafirma koostöös logistikafirmaga pakub omalt poolt:

 • täiuslikku IT lahendust hulgimüüjale, tootjale või jaemüüjale
 • ostu/müügi tellimuste automatiseerimist, lao haldamist ja analüüsi
 • hulgifirma vajadustele kasutajakeskkond; terminali või interneti variant
 • ühendamist eri raamatupidamiste ja teiste IT süsteemidega

Et oleksid täidetud mõlemad konkurentsieelist tagavat eeldust on ettevõtted spetsialiseerunud ainult oma põhitegevusele, st. hulgimüüja müügitegevusele, logistikafirma logistiliste lahenduste pakkumisele ning tarkvarafirma optimaalse tarkvaralahenduse pakkumisele. Tänu sellele vähendatakse oluliselt ettevõtete tegevusriski, kuna osapooled maksavad kasutatud teenuste eest vastavalt reaalselt kasutatud mahtudele – püsikuludest saavad muutuvkulud.

Hulgifirma ja logistikafirma poolt kasutatakse ühist infotehnoloogilist lahendust kaupade tellimiseks tarnijalt, laoarvestuseks ja kaupade müügiks, sh. kaupade müük läbi interneti ja automaatsete otsetellimuste vastuvõtmine jaemüüjalt.

Automatiseeritud on ka hulgifirma klientide krediidikontroll ning müügiarvete saatmine erinevatesse raamatupidamissüsteemidesse.

Siinkohal tooksin veel mõned olulised aspektid, miks võiks olla kasulik tootmis- ja kaubandusettevõtetel kasutada logistikafirma teenuseid kaupade transpordil ja ladustamisel ning kaupadega liituva informatsiooni haldamisel:

 • igapäevatöös vabanetakse kõikidest kauba ladustamisega seonduvatest küsimustest ja probleemidest.
 • kulud ladustamisega seonduvale on otseselt seotud ladustatud kauba hulgaga ja tehtud tööprotseduuridega - lihtne ja selge mõõta, püsikulud muutuvkuludeks.
 • vabaneb kapital, mis on seotud laohoonetesse, -vahenditesse, inimressurssi, jne.
 • saab keskenduda ainult oma põhitegevusele.
 • transpordi ja laotöö kvaliteedis saab kindel olla, logistikafirma vastutus on määratletud poolte vahelises lepingus.
 • kogukulud logistikaga seonduvale vähenevad.
 • kulud infotehnoloogiale vähenevad, kuna logistikafirma omab suuremat võimalust kasutada infotehnoloogia sisseostul mahuefekti.
 • infotehnoloogia pidev arendamine on tagatud. Logistikafirma on infotehnoloogia pidevast arendamisest huvitatud, kuna sellest oleneb olulisel määral kogu logistikateenuse konkurentsivõime.
Tagasi Üles
www by ch