est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


IATA
Maailm - ICAO ja Euroopa - ECAC
INCOTERMS
Erialast lugemist
-   Lennueelne julgestus I
-   Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?
-   Kapitalikulud – tarneahela varjatud kulud
-   IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd
-   Logistikamaailm on pöördelises arengus
-   Laoteenusest
KKK
Avaleht Abiinfo Erialast lugemist Lennueelne julgestus I
Lennueelne julgestus I

Lennueelne julgestus – Eesti alles lapsekingades

Eestis puudub seadusandlik baas, mis sätestaks lennueelse julgestuskontrolli põhimõtted. Veidi selgust toob Euroopa Liit.

Ilmselt pole veel kellegil meelest läinud, mis toimus 11. septembril 2001. Samuti on kõigil verivärskelt meeles, mis toimus käesoleva aasta märtsis Madriidis, kus rünnati teist ühiskondliku transpordiliiki – raudteed. Julgen spekuleerida, et peale turvameetmete tõhustamist lennunduses on umber kolitud madalamate turvameetmetega valdkondadesse.

Turvameetmete rakendamine on üks asi, pidev täiendamine ja kõrge turvalisuse taseme säilitamine aga hoopis raskem ülesanne. Eestis puudub seadusandlik baas, mis reguleerib kes, millal ja kuidas peaks läbi viima lennueelset julgestuskontrolli. Eesti on liitunud nii ICAO – International Civil Aviation Organisation kui ka ECAC-ga – European Civil Aviation Congress, mis kohustab Eestit välja töötama omad seadused seoses julgestusega. Hetke seisuga reguleerib Eesti lennueelset julgestust ainult Eesti Tsiviillennunduse riiklik julgestusprogramm ja Tallinna Lennujaama, Lennuameti poolt kinnitatud julgestusprogramm.

Päikesekiir pimeduses on Euroopa Ühenduse saabudes automaatselt rakenduv dokument - Regulation (EC) No 2320/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 establishing common rules in the field of civil aviation security – määratledes jälle üldised nõuded, kuidas tagada lennueelne turvalisus. Aga ikkagi julgen väita, et ka see dokument ripub õhus, kuna puuduvad Eesti Vabariigi vastavad seadused ja määrused.

Vastavalt julgestusprogrammile on kõik Tallinna Lennujaamas tegutsevad ettevõtted kohustatud teostama kõigile väljuvatele lennusaadetiste julgestuskontrolli. Kahjuks ei saa kuidagi karistada neid, kes seda ei tee. Selline olukord, kus puudub seadusandlik baas, tekitab anarhistliku ja karistamatuse õhkkonna.

Eesti tsiviillennunduse riiklik julgestusprogramm ei räägi kauba saatjatest, regulaaragentidest ja lennukauba käsitlejatest mitte ühtegi sõna. Kogu vastutuse ja sellega kaasnevad õigused pannakse lennuettevõtjate ehk lennukompaniide õlgadele. Samas puudub Lennuametil õigus teha ettekirjutusi Eestis mitteresideeruvale lennukompaniile, kuna puuduvad seadused. Teadaolevalt on ainult mõni üksik Eestis opereeriv lennukompanii, kes regulaaragendilt ja/või kaubakäsitlejalt, nõudnud lennueelse turvakontrollimeetmete rakendamist.

Muutume arusaadavamaks. Mujal maailmas kehtib “known shipper” (lennukompanii mõistes turvaline kaubasaatja) kontseptsioon, kus kaubakäsitleja vastutab lennukompanii ees, regulaaragent vastutab kaubakäsitleja ees, mis puudutab lähetatava kaubasaadetise turvalisust. Vastavad nõuded ja protseduurid on kirjeldatud ICAO ja ECAC-i vastavates dokumentides. Aga järjekordelt tuleb tõdeda, et kõik rahvusvahelised regulatsioonid peavad toetuma Eesti seadustele.

Aga Eesti on ju väike ja kõik tunnevad teineteist, milleks selline bürokraatia ja lisatöö, kõlab levinud vastuargument. Tuletan meelde, et alates 1. maist võib siia saabuda Euroopast ükskõik kes ja soovides sulle päikest ja rahu, laseb õhku 150 inimest mahutava lennuki. Aga kus on lahendus ?

Hetkel on lahendusvariante vähe. Üks reaalsemaid: Kõik saadetised tuleb enne lennukisse laadimist läbi valgustada. Läbivalgustamine ise ei võta kaua aega – läbivalgustamise kiirus on 12 meetrit minutis, millele lisandub aeg kauba markeerimiseks turvakontrolli teostanud isiku poolt.

Jääme lootma, et lähiajal valmivad Eesti Vabariigis seadused ja muud regulatsioonid, mille alusel lennukompaniid ja teised lennundusega seotud äriettevõtted järgivad rahvusvahelistes kokkulepetes sätestatud lennueelse julgestuskontrolli nõudeid.

Tagasi Üles
www by ch