est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


IATA
Maailm - ICAO ja Euroopa - ECAC
INCOTERMS
Erialast lugemist
-   Lennueelne julgestus I
-   Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?
-   Kapitalikulud – tarneahela varjatud kulud
-   IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd
-   Logistikamaailm on pöördelises arengus
-   Laoteenusest
KKK
Avaleht Abiinfo Erialast lugemist Logistikamaailm on pöördelises arengus
Logistikamaailm on pöördelises arengus

Ajakirjas Ärielu - sügis 2000) 

Oskuslik logistika tõstab väärtust ja konkurentsivõimet

Kaubamärgi ACE Logistics alla koondunud ettevõtted pakuvad tervislikku ehk integreeritud logistikateenust Eestis, Lätis ja Leedus. ACE Logistics kaubamärki esindavad ettevõtted on Air Cargo Estonia, Cargo Handling, ACE Logistics Läti ja ACE Logistics Leedu.

Järgnevalt vaatame, mida arvavad tänapäeva logistikas toimuvast firmagrupi esindajad Air Cargo Estonia juhataja Külli Prosa-Seppar, ACE Logistics grupi firmade nõukogu esimees Karli Lambot ja Cargo Handlingu juhataja Andres Matkur.

Millistest suundumustest tuleks rääkida tänapäeva logistikas?

Külli Prosa-seppar: Nii-öelda lihtne transpordi- ja ladustamisteenus on asendumas lahendusega, mis hõlmab endiselt transporti, ladustamist, kuid mida peavad toetama infotehnoloogia ja logistikaalane tervikkontseptsioon. Seda võib nimetada lahenduseks ning lahendus on saanud olulisemaks üksikkomponentidest

Kui klient seab näiteks tingimuse kiiruse osas, siis logistik-teenindaja saab öelda, millistel tingimustel selline kiirus on võimalik: millise hinna eest, millise transpordivahendiga, millise garantiiga saabumisaja suhtes, millise teekonnaga. Lähtuda võib ka näiteks hinnast, mis siis annab mingi hulga lahendusi kiiruse, routing`u, transpordivahendi, hilinemisriski jm. osas.

Ekspedeerija on kõige suurem lahenduse pakkuja, kuid sama võib märgata ka vedaja puhul. Näiteks veavad paljud lennufirmad Euroopa-siseselt kaupa autoga, põhjuseks näiteks see, et kiiruse osas teatud marsruutidel ei ole õhutransport enam märgatavalt või ei ole üldse kiirem autotranspordist. Samas, ülemeresuundadel jäävad transpordiliikide erinevused kehtima.

Karli Lambot: Viimase aja moetermin logistikamaailmas on 4PL. Lahtiseletatult tähistab fourth party logistics provider superjuhti, kes korraldab tootmisettevõtte või distribuutori tarne-ja jaotusahelat ning on kliendi ainukeseks partneriks ning kontaktiks antud protsessi korraldamisel. See on samm edasi 3PL kontseptsioonist (third party logistics provider)- selle on toonud suure lombi tagant erialamaailma nõustamisettevõte Andersen Consulting. 4PL tähendab erakordselt  kõrgeid nõudmisi infotehnoloogiale ja tarkvaralahendusele. Aeg annab vastuse, kuidas konseptsioon rakendub. Usun, et lähiaastail jõuavad ka Eestisse esimesed 4PL juhtimisvõtted, sest selles suunas töötavaid logistikaettevõtteid ja kliente on siingi.

Kuidas te kommenteerite logistikaettevõtete ühinemist?

Karli Lambot: Logistikamaailm elab viimase kümne aasta jooksul üle pöördelisi, et mitte öelda revolutsioonilisi sündmusi. Peamised  põhjused  on tootjate globaliseerumine ning ettevõtjate selge tajumine, missugused võimalused peituvad logistikateenuste integreeritud juhtimises. Eeskätt USA-st pärit logistikaettevõtted on selle globaalse väljakutse vastu võtnud ning püüavad suurtele klientidele pakkuda ülemaailmseid lahendusi  . See on põhjustanud ka transpordiettevõtete enneolematu ühinemiste laine. Kuid see tähendab väga selgelt võimalusi ka kohalikele logistikaettevõtetele, sest suured keskenduvad vaid ülemaailmsetele korporatsioonidele ning side  kohaliku ärikeskkonnaga jääb neil tihti nõrgaks.

Milline on infotehnoloogia roll tänapäeva logistikas?

Külli Prosa-Seppar: IT ja   teenindus ei ole moesõnad, need on võtmesõnad ka ekspedeerimises-logistikas. Oleme mõelnud, et kõige olulisem, mida me kliendile müüme, on täpsus. Lahtiseletatult tähendab täpsus aga usaldust, et meie tegevus vastab kliendiga kokkulepitule. Sellega ei erine  me teiste valdkondade teenindajatest. Klient tahab professionaalset/ kindlat  ning tema jaoks mugavat teenust. Nende eeldus on töötav IT lahendus, nii selle kliendile nähtav kui ka tema eest varjujääv pool. Logistikaettevõtete edu sõltub suures osas sellest, kui täpselt suudavad teenindajad ja teenindust toetav IT- süsteem kliendi vajadusi rahuldada. Kliendi jaoks avaldub see praegu e- arvetes, Interneti vahendusel saadetise jälgimise, tellimuste esitamise, päringute saatmise, laovarude jälgimise süsteemis, paljudes maades elektroonilises tollimises. Osa süsteeme volitavad kliente soovi korral saatedokumente täitma.

IT standardiseerib erinevad  logistilised teenused ja muudab need tervikuks. Samas on see toetus ideele osta mugavalt ja võimalikult palju ühest kohast, ehk osta tervikpakett, kuhu kuuluvad nii rahvusvaheline kui ka kohalik transport, tolliprotseduurid, ladustamine, riigisisene jaotus. IT võimaldab logistika piire pidevalt laiendada, sest IT jaoks ei ole piire.

Karli Lambot: Sisuliselt on logistika kauba- , info- ja rahaliikumise integreeritud juhtimine. Otseste transpordikulude kärpimise konseptsioon tundub paljudele firmadele olevat lihtsasti järgitav: vähempakkumistega tuleb transporditellimuste ja ladustamise kulud viia võimalikult madalale ning säästetud raha tundub olevat senise kulude tasemega lihtsasti mõõdetav. Kuid firmad kogevad   tihti, et kulude kärpimine transpordi otseses hinnas võib põhjustada tagasilööke firma müügiedus. Üks tagasilöögi põhjusi võib olla tagasiminek sisseostetud teenuste kvaliteedis, teiseks jäetakse tihti tagaplaanile firma rahaliikumise juhtimine logistikateenuste sisseostmise kaudu. Oluline on kauba-, info- ja rahaliikumise koordineeritud juhtimine kogu logistikaahela ulatuses.

Näiteks Dell on üks väheseid arvutitootjaid maailmas, kes kooskõlastas oma tegevust allhankijatega, jagades nendega tellimuste informatsiooni reaalajas ning kordineerides maksete liikumist, suudab töötada negatiivse käibekapitaliga. Oskuslik logistikateenuste sisseostmine võib vähendada kaubavarude suurust, vähendada kapitalikulusid, kiirendada klientide makseid ostetud teenuste eest ning lühendada cash to cash`i tsüklit (periood, millal firma poolt kulutatud kroon muutub tema kliendi makstud tulukrooniks). On vist kõigile selge, et loetletud positiivsed muutused on olulised ettevõtte konkurentsivõime ja väärtuse tõusule.

Kauba-, info- ja rahaliikumise integreeritud juhtimine on optimeerimisülesanne, mis eeldab tippjuhtkonna pühendumist selle lahendamisele.Tihti eksivad ka väga suured ettevõtted ning delegeerivad vastutuse säärase integreeritud juhtimise finants- või logistikaosakondadele. Kuid nende võimalused on üldjuhul piiratud ning tulemus seetõttu tagasihoidlikum.

Kui suur on Eesti ettevõtete huvi integreeritud lahenduste vastu?

Andres Matkur:  Vaadates huvi laoteenuse sisseostu seisukohalt, siis võib öelda, et kui varem kasutati logistikafirmat ainult kaupade rahvusvaheliseks transpordiks ja tollivormistuseks, seejärel riigisiseseks laialiveoks, siis nüüd on näha, et ettevõtted tunnevad suuremat huvi ka kompleksete laoteenuste vastu. Eesti ettevõtete juhid on jõudmas arusaamisele mittepõhitegevusega seoses olevate teenuste sisseostmise (outsourcing) kasulikkusest ja selle kaudu oma konkurentsivõime parandamises.

Mida tähendab laoteenuse sisseostmin?

Andres Matkur: Lühidalt öeldes mõeldakse laoteenuse sisseostmise all seda, et kõik kaupade käsitsemise ja ladustamisega seonduvad tegevused antakse teha ja lahendada väljapoole ettevõtet. Laoteenus ei erine üldjuhul tegevustest, mida ettevõte teeks ise oma laos, küll aga loob laoteenuse sisseostmine ettevõttele olulisi kasutegureid pikaajalist arengut silmas pidades.           

Miks võiksid ettevõtted laoteenust sisse osta? 

Laoteenus areneb vastavalt klientide soovidele ja vajadustele. Võtmeteguriteks lähitulevikus  saavad            efektiivsus lao pidamisel, kvalifitseeritud ja usalduslik tööjõud ning loomulikult IT-lahendus, mis peab võimaldama probleemideta ja lihtsalt ühildada klientide andmebaase lao andmebaasiga ning võimaldama klientidel kasutada ainult lao andmebaasi, sh. ka   kaupade müügiks (Interneti kaubamaja) ning raamatupidamislikuks arvestuseks. Laoteenuse osutajast peab saama terviklahenduse pakkuja , kus kliendil ei ole vaja muud kui ainult mobiilset arvutiseeritud Interneti- ühendusega töökohta ja müügimeest.

Laoteenust võivad kasutada kõik ettevõtted, kellel logistilises ahelas on vaja kaupu ladustada ja käsitseda. Suurima efekti saavad kindlasti need ettevõtted, kes näevad ladustamisega seonduvat kui tülikat kõrvaltegevust põhitööle, näiteks müügitööle. Sellised ettevõtted vabanevad laopidamisegs seonduvatest muredest ning saavad kogu energia suunata ettevõtte põhiprotsesside haldamiseks ja arendamiseks.

Tagasi Üles
www by ch