est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


Tolliterminaliteenused
Tollilaoteenused
Aktsiisilaoteenused
Lennuväljateenused
Hinnakiri
Küsi pakkumist
Saadetise jälgimine
Avaleht Teenused
Teenused

Vastavalt ACE Grupi ettevõtete vahel välja kujunenud ja aja jooksul kinnistunud tegevusalade jaotusele, mille alusel CH poolt pakutavateks teenusteks on kaupade käsitlemine, ladustamine ja jaotusteenused koos sinna juurde kuuluvate kaupadele väärtust lisavate teenustega. CH'd iseloomustavad kaks kaubamärki(teenust):

Pakume kaupade käsitlemise ja ladustamise teenust rahvusvahelistele lennu- ja autovedajatele ning ekspedeerimisettevõtetele. Kaupade ladustamine tolliterminalis, avalikus tollilaos kui ka tollitud kauba laos. Lisaks kaupade füüsilisele käsitlemisele kuulub teenustepaketti ka informatsiooni ning dokumentide haldamine ning edastamine vedajatele või otse nende klientidele. 

Uue teenusena pakume oma klientidele kaupade läbivalgustusteenust koostöös Tallinna Lennujaama ja Falck Eesti AS-ga. Kaupade läbivalgustamine toimub moodsaima röntgenseadme, Rapiscan 532H, abil.

Teenuste osutamisel on aluseks IATA (International Air Transport Assotiation) määrustik kauba, informatsiooni ja dokumentide käsitlemisel.

OPTIMEERI LOGISTILINE AHEL!


- transport + tolllimine + laoteenus + kohalevedu

Koostöös ekspedeerimisettevõttega Air Cargo Estonia pakume ettevõtetele kompleksseid logistilisi lahendusi (rahvusvaheline transport, tollimaakleri teenus, kauba ladustamine, kaupadele väärtust lisavad teenused, kohalevedu), milles CH roll on kõik kaupade ladustamist ja käsitlemist puudutav logistilises ahelas.

LAOTEENUS

Kellele? Kaubanduse ja tööstusega tegelevatele ettevõtetele, kellel on vajadus lao pidamiseks logistilises ketis.

Millised on võimalikud laovariandid? Tolliterminal, tolliladu, tollitud kauba ladu, kombineeritud variant eelpoolnimetatutest.

Millest koosneb laoteenus?

 • Kauba vastuvõtmine, koguse ja seisukorra vastavuse kontroll
 • Saabunud kauba kohta informatsiooni sisestamine lao andmebaasi
 • Kauba paigutamine lattu ja ladustamine
 • Saadetiste komplekteerimine vastavalt kliendi tellimustele Kaupade markeerimine (ribakoodikleebised, juhendid, jne.)
 • Kaupadele väärtust lisavad operatsioonid (ettevalmistamine müügiks, pakendamine, testimine, jne.) Kaupade üleandmine või kohaletoimetamine sihtkohta lõppkasutajale
 • Aruannete ja statistika koostamine (laoseis, ladustatud kauba hulk, lao liikumised,jne.)

Millised on eelised laoteenuse kasutamisel?

 • Vabanetakse kõikidest kauba ladustamisega seonduvatest küsimustest ja probleemidest
 • Kulud ladustamisega seonduvale on otseselt seotud ladustatud kauba hulgaga ja tehtud tööprotseduuridega - lihtne ja selge mõõta, püsikulud muutuvkuludeks
 • Vabaneb kapital, mis on seotud laohoonetesse, -vahenditesse, inimressurssi
 • Saab keskenduda ainult oma põhitegevusele
 • Laotöö kvaliteedis saab kindel olla, laooperaatori vastutus on määratletud poolte vahelises lepingus
 • Kogukulud ladustamisega seonduvale vähenevad
Tagasi Üles
www by ch