est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


IATA
Maailm - ICAO ja Euroopa - ECAC
INCOTERMS
Erialast lugemist
-   Lennueelne julgestus I
-   Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?
-   Kapitalikulud – tarneahela varjatud kulud
-   IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd
-   Logistikamaailm on pöördelises arengus
-   Laoteenusest
KKK
Avaleht Abiinfo Erialast lugemist IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd
IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd

Tänapäevases ärikeskkonnas on ühtedeks olulisteks edu loovateks märksõnadeks spetsialiseerumine põhitegevusele, kõrvaltegevuste sisseostmine ning maksimaalne infotehnoloogiliste võimaluste ärakasutamine.

Logistika ehk kaupade, informatsiooni ja rahavoogude efektiivne juhtimine tootjalt lõpptarbijani loob kaubandus- ja tööstusettevõtetele hulgaliselt võimalusi oma toodete ja teenuste konkurentsivõime parandamiseks. Seega hästi korraldatud ja hallatud logistikasüsteem loob olulise konkurentsieelise ja eelduse ettevõtte pikaajaliseks arenguks.

Infotehnoloogia areng viimastel aastatel on olnud väga kiire, mis pakub uusi võimalusi ja väljakutseid kaupade, informatsiooni ja rahavoogude kiiremaks, täpsemaks ja efektiivsemaks juhtimiseks.

Märksõnadeks tulevikus saavad olema ühtsed standardiseeritud andmevahetussüsteemid ning andmete tsentraliseeritud haldamine.

Tüüpiline kaupade tarneahel tootjalt lõplikule toote kasutajale koosneb üldjuhul järgmistest osapooltest: tootja ® hulgimüüja ® jaemüüja ® lõplik kauba kasutaja. Skeemis võib olla rohkem kui üks hulgimüüja, jne. Samuti võib mõni lüli vahelt ära jääda. Tegemist on minimaalselt kahe osapoolega, enamaltjaolt kolme kuni kuue erineva osapoolega, kus kõik omavad ettevõtte tõrgeteta tööks eraldi infotehnoloogilisi lahendusi kaupade müügiks, laoarvestuseks, finantsarvestuseks, jne. Rohkemal või vähemal määral on erinevate osapoolte poolt kasutatav informatsioon kauba kohta, mida andmebaasidesse kantakse ja väljastatakse kattuv. Võib öelda, et oluline hulk tööd, mida tehakse andmete sisestuseks on mittevajalik, kuna neid andmeid on võimalik “üle võtta” teiselt osapoolelt, näiteks jaemüüjal hulgimüüjalt, jne. Oluline kasutegur sellisel puhul tõusetub tööjõu kokkuhoiust ja inimese poolt tehtavate vigade vältimisest andmete sisestusel.

Andmebaase ühildades on võimalik oluliselt kulusi kokku hoida nii ostu- kui ka müügitellimusi vormistades ja vastu võttes.

Heaks näiteks efektiivsemast, odavamast ning kliendisõbralikumast logistilisest lahendusest, kus on spetsialiseerutud põhitegevusele ja ühildatud ettevõtete andmebaasid, oleks Eestis asuva hulgifirma ja logistikafirma koostöö, kus hulgifirma tegeleb ainult kaupade müügiga ja logistikafirma haldab järgmiseid operatsioone:

 

 • kaupade transport välisriikidest logistikafirma lattu
 • tollimine
 • saabunud kaupade kontroll ja arvele võtmine
 • kaupade ladustamine
 • kaupadele väärtust lisavad tegevused (markeerimine, testimine, komponentide komplekteerimine, jne.)
 • kaupade komplekteerimine väljastamiseks vastavalt hulgimüüjalt või otse klientidelt saabunud müügitellimustele
 • kaupade kohaletoimetamine kliendile kokkulepitud ajal
 • tagastamisele kuuluvate kaupade transport lattu, koguseline kontroll, teistkordseks müügiks ettevalmistus.

Et oleksid täidetud mõlemad konkurentsieelist tagavat eeldust on ettevõtted spetsialiseerunud ainult oma põhitegevusele, st. hulgimüüja müügitegevusele ja logistikafirma logistiliste lahenduste pakkumisele. Kumbki osapool ei ole asjatundja infotehnoloogias ja seetõttu ostetakse infotehnoloogiline lahendus kolmandalt osapoolelt - selleks spetsialiseerunud ettevõttelt või ettevõtetelt(eraldi riist- ja tarkvarapakkuja). Tänu sellele vähendatakse oluliselt ettevõtete tegevusriski, kuna osapooled maksavad kasutatud teenuste eest vastavalt reaalselt kasutatud mahtudele – püsikuludest saavad muutuvkulud.

Hulgifirma ja logistikafirma poolt kasutatakse ühist infotehnoloogilist lahendust kaupade tellimiseks tarnijalt, laoarvestuseks ja kaupade müügiks, sh. kaupade müük läbi interneti ja automaatsete otsetellimuste vastuvõtmine otse jaemüüjalt. Hulgifirma finantsarvestuseks väljastab ühine logistikaprogramm standartseid koondkirjeid, mida enamlevinud raamatupidamisprogrammid automaatselt lugeda oskavad. Samuti on hallatud hulgifirma klientide krediidikontroll, kus vastupidiselt finantskannetele toimub info liikumine hulgifirma raamatupidamisprogrammist ühisesse logistikaprogrammi.

Hulgifirma, logistikafirma ja hulgifirma klientide õigused ühises logistikaprogrammis on täpselt ja üheselt määratletud, ükski osapool ei saa teha muudatusi seal, kuhu temal juurdepääs puudub. Müügipoole eest vastutab hulgifirma, kaupade koguseline arvestus ja vastutus ning tööoperatsioonide õigeaegne tegemine on logistikafirma õlul.

Samuti näevad osapooled erinevaid osasi/välju programmist, millega on kaetud konfidentsiaalsete andmete turvalisus.

Sellist lahendust kasutav ettevõte, olgu siis tootmisettevõte, hulgimüüja või jaemüüja vabaneb täielikult probleemidest, mis on seotud transpordiga, tollimisega, laopidamisega ja infotehnoloogiaga. Kõikide nende tegevusvaldkondade eest on vastutajateks selleks spetsialiseerunud ettevõtted ja omavahelist koostööd määratlevad üksikasjalikud lepingud koos kõikide kohustuste ja õigusega. Logistikafirma müüb peaasjalikult aega, mille jooksul tellimus muudetakse ilma vigadeta füüsilisteks kaupadeks kliendi uksel. Aeg - see ei tähenda niivõrd keskmist tulemust, vaid igakordset täpsust.

Siinkohal tooksin veel mõned olulised aspektid, miks võiks olla kasulik  tootmis- ja kaubandusettevõtetel kasutada logistikafirma teenuseid kaupade transpordil ja ladustamisel ning kaupadega liituva informatsiooni haldamisel:

 • igapäevatöös vabanetakse kõikidest kauba ladustamisega seonduvatest küsimustest ja probleemidest.
 • kulud ladustamisega seonduvale on otseselt seotud ladustatud kauba hulgaga ja tehtud tööprotseduuridega - lihtne ja selge mõõta, püsikulud muutuvkuludeks.
 • vabaneb kapital, mis on seotud laohoonetesse, -vahenditesse, inimressurssi, jne.
 • saab keskenduda ainult oma põhitegevusele.
 • transpordi ja laotöö kvaliteedis saab kindel olla, logistikafirma vastutus on määratletud poolte vahelises lepingus.
 • kogukulud logistikaga seonduvale vähenevad.
 • kulud infotehnoloogiale vähenevad, kuna logistikafirma omab suuremat võimalust kasutada infotehnoloogia sisseostul mahuefektil.
 • infotehnoloogia pidev arendamine on tagatud. Logistikafirma on infotehnoloogia pidevast arendamisest huvitatud, kuna sellest oleneb olulisel määral kogu logistikateenuse konkurentsivõime.

Lõpetuseks näide elust: piisavalt pika ajalooga Eesti hulgifirma käive kasvas ühe aastaga peale logistikateenuste sisseostmise otsuse tegemist 50%, mis andis nendele kinnituse otsuse õigsuseses ja kasulikkuses. 

Tagasi Üles
www by ch