est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


IATA
Maailm - ICAO ja Euroopa - ECAC
INCOTERMS
Erialast lugemist
-   Lennueelne julgestus I
-   Milline on hulgifirma võimalik tulevikulahendus?
-   Kapitalikulud – tarneahela varjatud kulud
-   IT ühildamine säästab tarneahelas mõttetut tööd
-   Logistikamaailm on pöördelises arengus
-   Laoteenusest
KKK
Avaleht Abiinfo Erialast lugemist Laoteenusest
Laoteenusest

Ajakirjas Äripäev - 1999

Tihedalt kaubandusega seotud ettevõtetele assotsieerub sõnaga ladu ja laopidamine suur hulk erinevaid probleeme, mida tuleb igapäevaselt lahendada, et tagada klientide muutuvate vajaduste rahuldamine. Samuti on küllaltki keeruline ja riskantne prognoosida tulevikumahtusid ning leida parim võimalik lahendus laopidamisega seonduvale. Ettevõtte müügimahtude suurenedes tavaliselt vajatakse suuremal määral laopinda ja laotöölisi. Mahtude vähenedes on situatsioon vastupidine. Olukord nõuab olulisel määral asjasse pühendumist ettevõte strateegia väljatöötamisel, et mitte teha valesid otsuseid.

Eestis on laoteenuse sisseostmine laooperaatorilt veel tänapäevalgi vähesel määral kasutust leidnud. Mujal maailmas kasutavad laooperaatorite teenuseid suured müügiorganisatsioonid juba aastakümneid. Meil kehtib paljuski veel arusaam, et kõike ise tehes omab ettevõte parimat ülevaadet kogu olukorrast ja  suudab seeläbi alati operatiivselt tegutseda. Kindlasti on põhjuseks ka informatsiooni vähesus pakutavatest ladustamisteenustet. Paljud ei tea, et erinevaid laoteenuseid on võimalik laopidamisele spetsialiseerunud ettevõtetelt sisse osta ja selle kaudu vähendada ettevõtte kulusid. Laooperaatorit kasutades vabaneb ettevõte laopidamisega seonduvatest probleemidest, kuna kogu operatiivse tööga tegeleb laooperaator. Kõik õigused, kohustused ja vastutused määratakse kindlaks vastavasisulise lepinguga laooperaatori ja kliendi vahel, kus laooperaator võtab endale kohustuse täita kokkulepitud tööprotseduure ja ladustada kliendi kaupa. Reeglina laooperaator kindlustab kliendi kaubad riskide vastu, mis võivad kahjustada kaupu ladustamisperioodil, kliendile sobivas kindlustusseltsis ja vastutab sellega täielikult kaupade säilimise eest.

Laoteenuse sisu sõltub kliendi vajadusest. Üldjuhul koosneb laoteenus järgmistest operatsioonidest:

  • Kaupade vastuvõtmine lattu (tolliterminal,  tolliladu või tollitud kauba ladu)
  • Kauba koguse ja seisukorra vastavuse kontrollimine saatedokumentidele
  • Saabunud kauba sisestamine lao andmebaasi
  • Kauba paigutamine erinevatele laoaadressidele
  • Kaupade ladustamine
  • Kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi tellimustele, sh. erinevate kaubaartiklite komplekteerimisest ja ühele adressaadile väljuvate saadetiste ettevalmistamisest
  • Kaupade ja saadetiste markeerimine (ribakoodikleebised, juhendid, pakkeüksuste kleebised, jne.)
  • Kaupade üleandmine kliendile või kättetoimetamine sihtkohta lõppkasutajale
  • Aruannete (ladustatud kauba hulk, lao liikumised, jne.) koostamine vastavalt kliendi soovile.

Klient informeerib laooperaatorit saabuvast kaubakogusest ette, et ladu saab teha vastavad ettevalmistused kauba vastuvõtmiseks. Kliendi tellimused kaupade väljastamiseks võetakse üldjuhul vastu elektrooniliselt ning tellimuste saatmine lattu on võimalik teostada otse kliendi raamatupidamise- ja/või müügiprogrammist. Ehk teisisõnu, klient tehes arvet kauba ostjale saadab automaatselt teate lattu vastavate kaubakoguste komplekteerimiseks ja väljastamiseks kindlal ajahetkel.

Kuna paljudel ettevõtetel sõltub laopinna ja kaupadega tehtavate operatsioonide suurus ja hulk otseselt läbimüügist, siis laoteenuse sisseostjale on kindlasti suurimaks eeliseks see, et ta maksab ladustamise eest täpselt niipalju, kui palju tema kaupu ladustatakse ja tehakse operatsioone kaubaga laos. Samuti ei seo klient oma ressursse laopidamisega, vaid saab need suunata ainult oma põhitegevusse, näiteks müügitöösse.

Teine positiivne külg on kindlasti see, et laooperaator on spetsialiseerunud kaupade ladustamisele ning ta omab pikaajalisi kogemusi ja teadmisi, samuti vajalikke ressursse antud valdkonnas, mille kaasabil suudab efektiivselt kasutada laopinda ja tööjõudu.

Tagasi Üles
www by ch