est eng
Uudised Firmast Teenused Abiinfo Kontakt Tagasiside
Sisukord


Avaleht Tagasiside
Tagasiside

Teadmiseks/täitmiseks AS Cargo Handling kliendile:

Palume Teil täita ettepanekute ja kaebuste vorm juhul, kui Te ei ole rahul või Teil on ettepanekuid AS Cargo Handling teenuste ja/või teeninduskultuuriga seoses.

Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud täita!

Kaebuse/ettepaneku esitas
Nimi*
Firma
Kaebuse/ettepaneku põhjus
Kontoritöötajate teeninduskultuur
Laotöötajate teeninduskultuur
Muud
Muu kaebus/ettepanek
Kaebuse/ettepaneku kirjeldus
Saada

Tagasi Üles
www by ch