Teadmiseks/täitmiseks Cargo Handling AS kliendile:

Palume Teil täita ettepanekute ja kaebuste vorm juhul, kui Te ei ole rahul või Teil on ettepanekuid Cargo Handling AS teenuste ja/või teeninduskultuuriga seoses.

Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud täita!

Kaebuse/ettepaneku esitas

    Kaebuse/ettepaneku põhjus