Kvaliteedipoliitika

Kvaliteedipoliitika

CH eesmärgiks on pakkuda ettevôtte klientidele nende soovidele ja ootustele vastavaid kaupade ladustamise, käsitlemise ja kaupadele väärtust lisavaid teenuseid.

CH-s tehakse (kvaliteedi)tööd järgmiste pôhimôtete alusel:

 pakume oma klientidele lennukaupade käsitlemis- ja
ladustamisteenust, mis on kooskõlas kvaliteedijuhtimissüsteemiga;

 peame väga oluliseks kliendi informeerimist teenuse erinevatel
etappidel;

 järgime kvaliteedialases töös rahvusvahelisi kokkuleppeid ja lähtume
nõuetekohasest seadusandlusest ning eeldame sarnast tegevust ka
lepingupartnerite ning alltöövõtjate poolt;

 meie töötajad on erialaselt professionaalsed ja head teenindajad;

 ettevõtte töötajate kaasabil parendab juhtkond pidevalt töökorraldust, et
tagada ja suurendada klientide, omanike, töötajate heaolu.

Ettevõte omab ISO 9001:2015 standardile vastavat kvaliteedisertifikaati, mille on välja andnud sertifitseerimisettevõte Bureau Veritas.